TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trương Mỹ Nhân
 • 2 Lẩu Dê Lộc Phát
 • 3 Khoa Minh
 • 4 Phan Việt
 • 5 Say Đào
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Murad sv , raz muay thái , nak sv bậc 3 , slimz thỏ ngọc , violet nhpp , zuka gấu nhồi bông , kriknak yêu trùng cổ mộ , 5 bảng ngọc 90 chuẩn ,... -

Acc LQ #986 -

Acc LQ #986 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 55
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
3,000,000CARD 2,400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 55

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng nhiều skin,... -

Acc LQ #337 -

Acc LQ #337 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 72
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 40

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng,nhiều trang phục,... -

Acc LQ #350 -

Acc LQ #350 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 80
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #LƯU Ý : ACC CÓ SĐT CÒN LẠI TRẮNG,QUÝ KHÁCH MUA XONG CHAT VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ THAY ĐỔI SANG SĐT CỦA QUÝ KHÁCH ( chỉ duy nhất acc này có sđt )
Acc có 4 bảng ngọc 90,violet nữ hoàng pháo hoa skin hữu hạn,butter nữ quái nổi loạn,... -

Acc LQ #363 -

Acc LQ #363 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 640,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc 51 tướng 24 skin,... -

Acc LQ #442 -

Acc LQ #442 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 80
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 51

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều skin ngon : zuka gấu nhồi bông,nak bboy công nghệ,violet phi công trẻ,gildur tiệc bãi biển,ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #839 -

Acc LQ #839 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 960,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin HOT,có 4 bảng ngọc 90 chuẩn,rank kim cương 4,đã mở sổ sứ mệnh đến cấp 73,... -

Acc LQ #856 -

Acc LQ #856 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin HOT,ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #886 -

Acc LQ #886 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 31

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có murad siêu việt,violet phi công trẻ,rourke pháo thủ tuộc neo,... -

Acc LQ #903 -

Acc LQ #903 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 80
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 37

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng nhiều trang phục,... -

Acc LQ #904 -

Acc LQ #904 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 72
650,000CARD 520,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 37

MUA NGAY

Acc LQ #Acc dư đá quý -

Acc LQ #925 -

Acc LQ #925 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 85
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 25

MUA NGAY

Acc LQ #Acc rank cao thủ,có 2 bảng ngọc 90 chuẩn,có nak bboy,.. -

Acc LQ #950 -

Acc LQ #950 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc rank cao thủ,có 3 bảng ngọc 90 chuẩn,dư đá quý,có tulen tân thiên hà,murad siêu việt,valhein đại công tước,zuka phát tài,... -

Acc LQ #951 -

Acc LQ #951 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có murad siêu việt,raz muay thái,elsu mafia,ryoma đại tướng nguyệt tộc,zuka gấu nhồi bông,có ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #952 -

Acc LQ #952 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc rank cao thủ,có 3 bảng ngọc 90 chuẩn,có murad mtp,nak sv bậc 2,zuka gấu nhồi bông,valhein đại công tước,... -

Acc LQ #953 -

Acc LQ #953 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
1,450,000CARD 1,160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục có murad siêu việt,liliana nguyệt mị ly,... -

Acc LQ #957 -

Acc LQ #957 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 36
 • Bảng Ngọc: 81
1,400,000CARD 1,120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 36
 • Tướng: 44

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng nhiều trang phục HOT có 3 bảng ngọc 90 chuẩn,dư 1 đá quý,... -

Acc LQ #959 -

Acc LQ #959 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
1,600,000CARD 1,280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng nhiều trang phục HOT,... -

Acc LQ #960 -

Acc LQ #960 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 82
1,700,000CARD 1,360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 34

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #977 -

Acc LQ #977 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc Trắng Thông Tin -

Acc LQ #978 -

Acc LQ #978 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 36

MUA NGAY