TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Nguyễn Hoàng Đăng Duy
 • 2 Hùng Chí Đỗ
 • 3 Tuong Ho
 • 4 Hien Nguyen
 • 5 Hoàng Thiên
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #937 -

Acc LQ #937 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 70
260,000CARD 208,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #938 -

Acc LQ #938 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 60
270,000CARD 216,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #939 -

Acc LQ #939 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 71
260,000CARD 208,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #942 -

Acc LQ #942 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 66
230,000CARD 184,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #943 -

Acc LQ #943 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 64
260,000CARD 208,000ATM
 • Bậc Ngọc: 64
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 28

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #944 -

Acc LQ #944 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 62
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #945 -

Acc LQ #945 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 62
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 29

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #946 -

Acc LQ #946 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 65
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #947 -

Acc LQ #947 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 60
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Điêu thuyền + nữ vương anh đào violet + nữ đặc cảnh,... -

Acc LQ #21 -

Acc LQ #21 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 61
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #22 -

Acc LQ #22 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 74
230,000CARD 184,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục -

Acc LQ #39 -

Acc LQ #39 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 65
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng nhiều trang phục -

Acc LQ #40 -

Acc LQ #40 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 80
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Fenik + nhà thám hiểm kriknak + bọ cánh bạc,... -

Acc LQ #71 -

Acc LQ #71 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 63
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 63
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Có tp arduin cận vệ hoàng gia max + găng tay vàng,... -

Acc LQ #101 -

Acc LQ #101 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 64
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 64
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #348 -

Acc LQ #348 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 65
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #389 -

Acc LQ #389 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 73
130,000CARD 104,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #395 -

Acc LQ #395 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 57
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 57
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 18

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có murad thợ săn tt,violet nữ đặc cảnh,... -

Acc LQ #418 -

Acc LQ #418 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 84
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 84
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #419 -

Acc LQ #419 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 30

MUA NGAY