TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Trương Mỹ Nhân
 • 2 Lẩu Dê Lộc Phát
 • 3 Khoa Minh
 • 4 Phan Việt
 • 5 Say Đào
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #492 -

Acc LQ #492 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 1
 • Bảng Ngọc: 27
20,000CARD 16,000ATM
 • Bậc Ngọc: 27
 • Trang Phục: 1
 • Tướng: 12

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #502 -

Acc LQ #502 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 50
130,000CARD 104,000ATM
 • Bậc Ngọc: 50
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 18

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ,xeniel thiên sứ hắc ám,tel'annas cảnh vệ rừng,điêu thuyền nữ vương anh đào,... -

Acc LQ #519 -

Acc LQ #519 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 85
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 14

MUA NGAY

Acc LQ #Acc rank kcuong,giá rẻ,... -

Acc LQ #531 -

Acc LQ #531 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 73
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #569 -

Acc LQ #569 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 60
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ,có lauriel hỏa phượng hoàng,.... -

Acc LQ #571 -

Acc LQ #571 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 77
550,000CARD 440,000ATM
 • Bậc Ngọc: 77
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #572 -

Acc LQ #572 -

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 71
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #574 -

Acc LQ #574 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 61
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #584 -

Acc LQ #584 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 61
130,000CARD 104,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #622 -

Acc LQ #622 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 10
 • Trang Phục: 2
 • Bảng Ngọc: 39
50,000CARD 40,000ATM
 • Bậc Ngọc: 39
 • Trang Phục: 2
 • Tướng: 10

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ có yorn đặc nhiệm swat ,... -

Acc LQ #638 -

Acc LQ #638 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 67
100,000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 16

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ có 4 tướng trên 25k vàng,... -

Acc LQ #654 -

Acc LQ #654 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 84
220,000CARD 176,000ATM
 • Bậc Ngọc: 84
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #661 -

Acc LQ #661 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 61
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #689 -

Acc LQ #689 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 33
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 33
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 20

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #698 -

Acc LQ #698 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 60
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 17

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #708 -

Acc LQ #708 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 73
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 26

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #714 -

Acc LQ #714 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 65
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 22

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #717 -

Acc LQ #717 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 52
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 52
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 21

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có valhein đại công tước,krixi công chúa bướm,... -

Acc LQ #735 -

Acc LQ #735 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 73
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 73
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #748 -

Acc LQ #748 -

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 72
100,000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 4
 • Tướng: 17

MUA NGAY