TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Huy Bim
 • 2 Thinh Dao Duc
 • 3 Trần Nam
 • 4 Bình An
 • 5 Không Hiểu
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #798 -

Acc LQ #798 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 67
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 19

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #876 -

Acc LQ #876 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 8
 • Bảng Ngọc: 90
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 8
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ,.. -

Acc LQ #882 -

Acc LQ #882 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 70
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 11
 • Tướng: 25

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ,bị phá ngọc,còn dư 10k vàng,... -

Acc LQ #922 -

Acc LQ #922 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 0
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 32

MUA NGAY