TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Huy Bim
 • 2 Không Hiểu
 • 3 Ngọc Salamen
 • 4 Kan Phê Cần
 • 5 Phúc Thiện
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Tài Khoản #919 - Bảng ngọc : 90 - Rank Vàng
Acc có 4 tướng trên 25k vàng,...

Lọc theo Skin
  Chưa cập nhật dữ liệu
  Chưa cập nhật dữ liệu

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #945 -

Acc LQ #945 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 62
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 29

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 2 bảng ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #905 -

Acc LQ #905 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #Acc giá rẻ -

Acc LQ #851 -

Acc LQ #851 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 76
280,000CARD 224,000ATM
 • Bậc Ngọc: 76
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 29

MUA NGAY