TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Nguyễn Hoàng Đăng Duy
 • 2 Hùng Chí Đỗ
 • 3 Tuong Ho
 • 4 Hien Nguyen
 • 5 Hoàng Thiên
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Tài Khoản #336 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim
Acc có 3 bảng ngọc 90,nhiều tướng và skin ngon,...

Lọc theo Skin
  Chưa cập nhật dữ liệu
  Chưa cập nhật dữ liệu

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ #Acc nhiều tướng,nhiều trang phục,... -

Acc LQ #350 -

Acc LQ #350 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 80
1,300,000CARD 1,040,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 3 bảng ngọc 90,nhiều tướng và skin ngon,... -

Acc LQ #336 -

Acc LQ #336 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 90
1,300,000CARD 1,040,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 40

MUA NGAY