TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Huy Bim
 • 2 Thinh Dao Duc
 • 3 Trần Nam
 • 4 Bình An
 • 5 Không Hiểu
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Tài Khoản #879 - Bảng ngọc : 90 - Rank B.Kim
Acc giá rẻ

Lọc theo Skin
  Chưa cập nhật dữ liệu
  Chưa cập nhật dữ liệu

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ #Acc có ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #713 -

Acc LQ #713 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 90
240,000CARD 192,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 24

MUA NGAY