TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Nguyễn Hoàng Đăng Duy
 • 2 Hùng Chí Đỗ
 • 3 Tuong Ho
 • 4 Hien Nguyen
 • 5 Hoàng Thiên
Acc mã từ #780 trở lên là rank mùa S8.Mua quân huy giá rẻ bằng ATM/Ví điện tử liên hệ admin

Acc LQ #Acc vip có 47 tướng,17 trang phục,... -

Acc LQ #296 -

Acc LQ #296 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 47
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 79
1,100,000CARD 880,000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 47

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có 3 bảng ngọc 90,nhiều tướng và skin ngon,... -

Acc LQ #336 -

Acc LQ #336 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 90
1,300,000CARD 1,040,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 40

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng nhiều skin,... -

Acc LQ #337 -

Acc LQ #337 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 72
1,100,000CARD 880,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 40

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều tướng,nhiều trang phục,... -

Acc LQ #350 -

Acc LQ #350 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 80
1,300,000CARD 1,040,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 41

MUA NGAY

Acc LQ #LƯU Ý : ACC CÓ SĐT CÒN LẠI TRẮNG,QUÝ KHÁCH MUA XONG CHAT VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ THAY ĐỔI SANG SĐT CỦA QUÝ KHÁCH ( chỉ duy nhất acc này có sđt )
Acc có 4 bảng ngọc 90,violet nữ hoàng pháo hoa skin hữu hạn,butter nữ quái nổi loạn,... -

Acc LQ #363 -

Acc LQ #363 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có skin ngon : butter nữ quái nổi loạn,zill dung nham,lữ bố kỵ sĩ âm phủ,wonder woman thế chiến -

Acc LQ #840 -

Acc LQ #840 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc 51 tướng 24 skin,... -

Acc LQ #442 -

Acc LQ #442 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 80
2,000,000CARD 1,600,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 51

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có yorn thế tử nguyệt tộc skin đá quý,có nhiều tướng ngon,.... -

Acc LQ #843 -

Acc LQ #843 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 68
1,100,000CARD 880,000ATM
 • Bậc Ngọc: 68
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 40

MUA NGAY

Acc LQ #Acc nhiều skin ngon : zuka gấu nhồi bông,nak bboy công nghệ,violet phi công trẻ,gildur tiệc bãi biển,ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #839 -

Acc LQ #839 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
1,500,000CARD 1,200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng,nhiều trang phục,đã mở sổ sứ mệnh đến cấp 74,có 5 bảng ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #855 -

Acc LQ #855 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin HOT,có 4 bảng ngọc 90 chuẩn,rank kim cương 4,đã mở sổ sứ mệnh đến cấp 73,... -

Acc LQ #856 -

Acc LQ #856 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 960,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #Acc SIÊU GIẢM GIÁ ĐẦU MÙA.Acc có nhiều tướng nhiều skin,... -

Acc LQ #863 -

Acc LQ #863 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 30

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều skin HOT,ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #886 -

Acc LQ #886 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 31

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ngọc 90 chuẩn,nhiều skin HOT,... -

Acc LQ #890 -

Acc LQ #890 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 90
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 29

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có murad siêu việt,elsu tướng mới,valhein đại công tước,fenik tiệc bánh kẹo,ngọc 90 chuẩn,... -

Acc LQ #898 -

Acc LQ #898 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 90
1,200,000CARD 960,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có murad siêu việt,violet phi công trẻ,rourke pháo thủ tuộc neo,... -

Acc LQ #903 -

Acc LQ #903 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 80
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 37

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có nhiều tướng nhiều trang phục,... -

Acc LQ #904 -

Acc LQ #904 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 72
1,000,000CARD 800,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 37

MUA NGAY

Acc LQ #Acc dư đá quý -

Acc LQ #925 -

Acc LQ #925 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 85
600,000CARD 480,000ATM
 • Bậc Ngọc: 85
 • Trang Phục: 13
 • Tướng: 25

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ryoma thanh long bang chủ,... -

Acc LQ #948 -

Acc LQ #948 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 78
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 78
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 25

MUA NGAY

Acc LQ #Acc có ngộ ko siêu việt,elsu mafia,arthur siêu sao cricket,... -

Acc LQ #949 -

Acc LQ #949 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 18
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 57
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 57
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 18

MUA NGAY